Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek?

Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek

Zadajesz sobie pytanie: Czy małoletnie dziecko może mieć swój własny majątek? Odpowiedź jest prosta – otóż TAK. Często zdarza się, że małoletnie dziecko otrzymuje/dziedziczy przedmioty majątkowe lub nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze darowizny albo testamentu. Na przykład przez zmarłego członka rodziny. Warto mieć jednak na uwadze, że dziecko – ze względu na swój wiek – często nie może dokonywać różnego rodzaju czynności prawnych w stosunku do rzeczy/nieruchomości, których jest pełnoprawnym właścicielem. I tutaj pojawiają się schody. Jeśli sprawa zarządzania majątkiem małoletniego dziecka wydaje Ci się banalna, jesteś w błędzie.

W tym wpisie postaram się wyjaśnić Ci, kto i w jaki sposób może dysponować majątkiem małoletniego dziecka.

Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek i kto powinien nim zarządzać? Małoletni, rodzice, a może sąd? 

W wielkim skrócie, niektóre przedmioty majątkowe należą do dyspozycji dziecka, innymi zarządzają rodzice, a nad jeszcze innymi sprawuje nadzór sąd opiekuńczy. Na początku należałoby zadać sobie pytanie, czy daną czynność można zaliczyć do czynności zwykłego zarządu, czy do czynności przekraczającej zwykły zarząd. Odpowiednie rozróżnienie w tym zakresie może Ci bowiem znacząco pomóc w określeniu, kto ma prawo zarządzać konkretnym składnikiem majątku dziecka.

Czym są czynności zwykłego zarządu oraz czynność przekraczające zwykły zarząd? 

W ramach wyjaśnienia – czynnością zwykłego zarządu jest czynność polegająca na załatwianiu bieżących spraw związanych z majątkiem dziecka, które służą utrzymaniu tego majątku w stanie niepogorszonym. Może to być zatem np. wypłata mniejszych sum pieniężnych z konta bankowego dziecka.

Natomiast czynnością przekraczającą zwykły zarząd będzie czynność, która ze względu na swój ciężar gatunkowy i wartość przedmiotu dokonanej czynności, a także jej skutki w sferze majątku małoletniego nie będzie się mieściła w katalogu bieżących spraw.

Przeczytaj także: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka – jak wygląda?

Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zarząd zwykły w przykładach  

Przyszedł czas na konkretne przykłady, które znacznie ułatwią Ci rozróżnienie tych kategorii czynności.

Jako czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka wymienia się m.in.:

  • odrzucenie spadku,
  • sprzedaż/zbycie lub obciążanie nieruchomości dziecka,
  • zaciąganie zobowiązań w imieniu dziecka (np. pożyczek),
  • zawieranie umów darowizny (gdy dziecko ma być darczyńcą bądź ma zostać obdarowane przedmiotem obciążonym zadłużeniem),
  • wypłatę znacznych środków pieniężnych z konta bankowego dziecka.

Uwaga!

Ten katalog ma charakter przykładowy, a nie zamknięty.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że w przypadku podejmowania przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub w przypadku wyrażania przez rodziców zgody na dokonywanie takich czynności przez samo dziecko rodzice muszą najpierw uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeśli tego nie zrobią, czynność ta będzie bezwzględnie nieważna.

Znaczna suma pieniędzy – co oznacza? 

Często Klienci pytają mnie, co znaczy „znaczna suma pieniędzy”. Wówczas odpowiadam im, że należy wziąć pod uwagę:

  • skutki, jakie wywoła dana czynność prawna w sferze majątkowej dziecka,
  • wartość przedmiotu dokonywanej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka,
  • ochronę jego interesów życiowych.

W razie wątpliwości zawsze warto wystąpić o zgodę do sądu opiekuńczego, zwłaszcza że zgody tej nie można uzyskać już po dokonaniu takiej czynności.

Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek? Podsumowanie 

Jeżeli masz wątpliwości, czy dana czynność należy do katalogu „przekraczających zwykły zarząd”, to z ostrożności wystąp do sądu opiekuńczego o zgodę na dokonanie czynności. Pamiętaj o tym, że taka czynność dokonana bez zezwolenia jest bezwzględnie nieważna. Może to rodzić bardzo poważne konsekwencje dla Ciebie i dziecka. Warto zatem mieć ten fakt na szczególnej uwadze.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!