Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem?

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem

W dzisiejszym artykule wyjaśnię Ci, co możesz zrobić, jeżeli jeden z rodziców nie wykonuje kontaktów z dzieckiem. Pierwsza część artykułu będzie mocno prawnicza, ale mam nadzieję, że to Cię nie odstraszy. Musisz jednak wiedzieć, że solidna podstawa prawna jest fundamentem mojej pracy, a żeby artykuł ten był kompletny, nie da się tego obejść. Jestem jednak pewna, że druga część wpisu wzbudzi Twoje większe zainteresowanie, ponieważ postawiłam w niej na mocno praktyczne informacje. Odpowiem w niej na tytułowe pytanie – czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem – oraz wyjaśnię, jak skutecznie tego dokonać. Całość podsumowałam konkretnym przykładem moich Klientów, co zdecydowanie ułatwi Ci zrozumienie tego tematu.

Po tym dłuższym niż zwykle wstępie serdecznie zapraszam Cię do lektury. 🙂

Co na temat kontaktów z dzieckiem mówią przepisy? 

Swoje rozważania muszę zacząć od powołania się na konkretne przepisy prawa. A mianowicie na artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO), który stanowi, że:

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Ponadto w tej kwestii niebagatelne znaczenie ma również art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC), który stanowi, że:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Przeczytaj także: Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Sposób na zmuszenie rodzica do kontaktów z dzieckiem, czyli postępowanie w zakresie wykonywania kontaktów z dzieckiem 

Zasadniczym celem postępowania w zakresie wykonywania kontaktów z małoletnim jest realizacja orzeczenia, z którego obowiązek ten wypływa. Należy pamiętać, że postępowanie to jest dwuetapowe. Co to oznacza?

Najpierw, jeżeli sąd uzna, że Twój były mąż/żona narusza ustalone uprzednio kontakty, wyda postanowienie, w którym nałoży na niego zagrożenie karą pieniężną za każde następne tego typu zachowanie. Dopiero gdy to rozwiązanie nie przyniesie rezultatu, na Twój wniosek o nakazanie zapłaty stosownej sumy nałoży na niego karę pieniężną. Ten drugi wniosek spowoduje, że kara zostanie faktycznie wymierzona i że ewentualnie będzie mógł ją wyegzekwować komornik. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap postępowania uruchamiane są na wniosek.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 59816 § 1 KPC, podstawą do nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej jest dalsze naruszanie obowiązku. Stąd też warunkiem niezbędnym domagania się zapłaty przez osobę, która nadal nie wykonuje orzeczenia w przedmiocie kontaktów, jest:

  • uprzednie zagrożenie jej nakazaniem zapłaty,
  • istnienie obowiązku w zakresie kontaktów nadającego się do realizacji.

Obowiązek ten ma przy tym istnieć w chwili złożenia wniosku o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem? Jak to wygląda w praktyce? 

Przechodząc od teorii do praktyki, poniżej w wielkim skrócie przedstawię Ci historię moich Klientów. Dane osobowe zostały odpowiednio zanonimizowane.

Pani Maria (matka dziecka) zawnioskowała o zagrożenie panu Michałowi (ojcu dziecka) nakazem zapłaty na jej rzecz oznaczonej kwoty. Powodem zapłaty miało być każde naruszenie obowiązku wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie uregulowania kontaktów pani Marii z małoletnią córką. W uzasadnieniu wskazała, że w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy przyznał jej prawo do kontaktów z córką. Mianowicie w każdy wtorek, w godzinach od 16:00 do 19:00, poza miejscem zamieszkania małoletniej oraz w co drugi weekend – od piątku od godziny 17:00 do niedzieli do godziny 17:00.

Mając na uwadze powyższe, sąd zobowiązał pana Michała do każdorazowego wydania małoletniego dziecka. Pani Maria natomiast miała obowiązek odebrania i odwiezienia córki do miejsca zamieszkania. Wnioskodawczyni w swoim wniosku wskazała, że pan Michał nie chce wydać jej córki i z jego winy nie dochodziło do realizacji kontaktów matki z dzieckiem.

Ustalając stan faktyczny w niniejszym postępowaniu, sąd oparł się w głównej mierze na dowodzie z przesłuchania stron oraz dowodzie z dokumentów. A mianowicie prowadzonej przez rodziców małoletniej korespondencji SMS. Bezsporne pomiędzy stronami postępowania było to, że od rozstania rodziców kontakty matki z córką nie były prawidłowo realizowane. Pani Maria regularnie przyjeżdżała do córki, próbowała nawiązać z nią relację, ale obecność ojca dziecka jej to uniemożliwiała.

W związku z powyższym sąd podzielił pogląd pani Marii zawarty w uzasadnieniu, że zachowanie ojca dziecka polegające na utrudnianiu bądź uniemożliwianiu kontaktów córki z matką powinno być uznane jednoznacznie jako działanie na szkodę dziecka.

Mając na uwadze powyższe, sąd uwzględnił wniosek i na podstawie art. 59815 § 1 KPC zagroził panu Michałowi zapłatą kwoty 600 zł za każde naruszenie realizacji ustalonych kontaktów, mając na uwadze jawne – i wręcz demonstracyjne – nierespektowanie z jego strony nałożonych na niego obowiązków.

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem? Podsumowanie 

Podsumowując, w każdej sytuacji warto rozważyć, czy złożenie wniosku o zagrożenie karą pieniężną za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem ma sens. Warto również rozważyć, czy aby na pewno chcesz zmuszać rodzica do ich utrzymywania. Znam bowiem takie przypadki, w których dopiero sankcja finansowa powoduje, że rodzic uświadamia sobie o potrzebach własnego dziecka.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!