Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek?

Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek

Zadajesz sobie pytanie: Czy małoletnie dziecko może mieć swój własny majątek? Odpowiedź jest prosta – otóż TAK. Często zdarza się, że małoletnie dziecko otrzymuje/dziedziczy przedmioty majątkowe lub nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze darowizny albo testamentu. Na przykład przez zmarłego członka rodziny. Warto mieć jednak na uwadze, że dziecko – ze względu na swój wiek – często nie może dokonywać różnego rodzaju czynności prawnych w stosunku do rzeczy/nieruchomości, których jest […]