Władza rodzicielska a kontakty

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na władzę rodzicielską składają się m.in.:

  • piecza nad osobą dziecka, a więc dbałość o rozwój dziecka, troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochrony przed niebezpieczeństwami oraz w właściwego rozwoju;
  • zarządzanie jego majątkiem, co obejmuje dokonywane przez rodziców czynności, które dotyczą składników majątku dziecka lub mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkową (prawa i obowiązki dziecka o charakterze majątkowym, stan majątku);
  • reprezentowanie dziecka, pod podjęciem którego należy rozumieć w szczególności dokonywanie czynności prawnych oraz czynności dokonywanych przed sądem w jego imieniu i na jego rzecz.

 

Zaś pod podjęciem kontaktów z dzieckiem należy rozumieć prawo i obowiązek rodziców do przebywania z dzieckiem, czyli odwiedzin, spotkań, a także bezpośredniego porozumiewania się z dzieckiem, prowadzenia korespondencji.

 

Należy pamiętać, że pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego rodzica  nie skutkuje całkowitym wyeliminowaniem tego rodzica z życia dziecka, bowiem w dalszym ciągu ma on prawo do kontaktów, a w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym kontaktów z dzieckiem od dawna przyjmowano, że:

„Prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej, skoro do zakazania styczności osobistej z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej konieczne jest specjalne orzeczenie sądu” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77).

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!