Władza rodzicielska a kontakty

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na władzę rodzicielską składają się m.in.: piecza nad osobą dziecka, a więc dbałość o rozwój dziecka, troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochrony przed niebezpieczeństwami oraz w właściwego rozwoju; zarządzanie jego majątkiem, co obejmuje dokonywane przez rodziców czynności, które dotyczą składników majątku dziecka lub mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkową (prawa i obowiązki dziecka o charakterze majątkowym, stan majątku); reprezentowanie […]

Separacja a rozwód

Separacja a rozwód

Kiedy powinniśmy wnosić o orzeczenie separacji, a kiedy o rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód?  W swojej praktyce dość często zdaję sobie sprawę z tego, jak mało mówi się o tym, jakie skutki niosą ze sobą te dwie możliwości. Zacznijmy od tego, że separacja i rozwód to dwie instytucje polskiego prawa rodzinnego na wypadek kryzysu w małżeństwie. Zasadnicza różnica między nimi polega jednak na tym, że skutkiem rozwodu jest zakończenie małżeństwa dwojga […]