BLOG

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W dzisiejszym artykule przedstawię Ci najważniejsze aspekty prawne związane z tą instytucją, jednocześnie odpowiadając na następujące pytania: Jaki sąd jest właściwy

Przeczytaj »
Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców – zarówno przy rozpadzie małżeństwa, jak i związku nieformalnego – pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najlepszym sposobem uregulowania tej kwestii

Przeczytaj »
Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność

Przeczytaj »
alimenty u notariusza

Alimenty u notariusza

Obowiązujący na terenie Polski system prawny nie nakazuje, aby zakres obowiązku alimentacyjnego był uregulowany wyłącznie przez rozstrzygnięcie sądu. Mimo tego, że wielu osobom przyznanie alimentów kojarzy się jedynie z tą formą,

Przeczytaj »

Władza rodzicielska a kontakty

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na władzę rodzicielską składają się m.in.: piecza nad osobą dziecka, a więc dbałość o rozwój dziecka, troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochrony

Przeczytaj »