Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców – zarówno przy rozpadzie małżeństwa, jak i związku nieformalnego – pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najlepszym sposobem uregulowania tej kwestii jest wspólne porozumienie się rodziców. Powinno ono dotyczyć przede wszystkim ustalenia miejsca stałego zamieszkania dziecka oraz harmonogramu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli rodzice potrafią współpracować, mogą podpisać tzw. porozumienie rodzicielskie. Jeżeli jednak nie potrafią dojść do kompromisu w tej kwestii, mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wady i zalety ma ustalenie kontaktów z dzieckiem w orzeczeniu sądowym?
  • Jakie plusy i minusy ma uregulowanie kontaktów z dzieckiem w tzw. porozumieniu rodzicielskim?
  • Na jakiej podstawie może dojść do ustalenia takich kontaktów przed sądem?
  • Jak powinien wyglądać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?
  • Kto, oprócz rodziców, może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Zapraszam do lektury.

Kontakty z dzieckiem w orzeczeniu sądowym czy w porozumieniu?

Jak to zwykle bywa, oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Poniżej przedstawię Ci argumenty „za” i „przeciw”, abyś mógł/mogła podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Kontakty z dzieckiem uregulowane w orzeczeniu sądowym (wyroku lub postanowieniu) muszą być uregulowane bardzo precyzyjnie, ponieważ to, co jest zapisane w orzeczeniu sądowym, musi nadawać się do wykonania (wyegzekwowania). Zatem nie mogą się w nim znaleźć takie zapisy jak:

„W razie nieprzewidzianych okoliczności rodzice ustalą zamianę terminu spotkań z dziećmi”.

albo

„Rodzic spędzi z dzieckiem połowę wakacji letnich”.

Zaletą uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem w orzeczeniu sądowym jest niewątpliwie jego wiążący charakter. W praktyce oznacza to, że jeżeli któraś ze stron nie realizuje tych zapisów, można ją do tego przymusić.

Kontakty z dzieckiem uregulowane w porozumieniu rodzicielskim zawierają elastyczne i warunkowe zapisy. Możliwe jest także uregulowanie kontaktów stopniowo, np. że przez pierwsze 2 miesiące będzie tak, a potem inaczej.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że funkcjonowanie takiego porozumienia opiera się de facto na dobrej woli obu stron i nie zastępuje orzeczenia sądu oraz że nie można takiemu dokumentowi nadać stwierdzenia wykonalności i wykonywać przymusowo.

Jak to zawsze w życiu bywa, wszystko zależy przede wszystkim od poziomu dobrej woli stron. Jeżeli rodzice potrafią współpracować, dogadywać się, nie chcą robić sobie na złość, wtedy sprawdzi się bardziej elastyczna formuła kontaktów. Natomiast tam, gdzie komunikacja jest praktycznie zerowa, a jeszcze nasycona jedno bądź dwustronnym jadem, wtedy ma być „na sztywno”.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem

Uregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy rodzic, niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o rodziców, którzy pozostawali w związku małżeńskim, kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem należy rozstrzygnąć w sprawie rozwodowej.

W sytuacji, w której rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim lub po rozwodzie chcieliby uregulować kontakty z dzieckiem, bowiem nie zrobili tego w trakcie sprawy rozwodowej, powinni oni wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Jak ma wyglądać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o ustanowienie kontaktów z dzieckiem należy  zaproponować formę kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane m.in. poprzez:

  • osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez,
  • prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania,
  • prawo zabierania dziecka na dłuższy czas, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania, w tym na wakacje, ferie itp.,
  • kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem Skype z dzieckiem w określonych godzinach.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zawrzeć nie tylko sposób realizowania kontaktów z dzieckiem, ale również ich wymiar. Przede wszystkim chodzi o ramy godzinowe czy dni tygodnia, w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy.

Uwaga!

Warto pamiętać, iż wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł, zaś w sprawie o rozwód nie uiszcza się dodatkowej opłaty sądowej.

Kto oprócz rodziców może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mają zarówno jego rodzice, jak i pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt z małoletnim dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców.

Przeczytaj również: Czy można zmienić wysokość alimentów?

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!