7 mitów o świadczeniu 500 plus

Program pomocy Rodzina 500+, od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Ponadto zauważyłam, że – w wyniku niedawno przeprowadzonych zmian w zakresie ich przyznawania – pojawia się wiele wątpliwości. Czy jest ono zależne od dochodu, czy podlega ono opodatkowaniu? Czy wpływa na wysokość alimentów? Dlatego też w poniższym wpisie zdecydowałam się przedstawić 7 mitów o świadczeniu 500 plus i rozprawić się z nimi raz na dobre!

MIT 1: Komornik może zająć świadczenie 500 plus

Po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2016 roku, komornik nie może zająć żadnych środków wypłacanych w ramach świadczeń wychowawczych. Dotyczy to między innymi świadczenia 500 plus. Oprócz tego, komornik nie może zabrać m.in. zasiłku macierzyńskiego i ojcowskiego.

Teoretycznie takie pieniądze nie podlegają egzekucji komorniczej. Jednak są przypadki, w których mogą zostać zajęte przez komornika. Zazwyczaj wynika to z braku wiedzy, z jakiego źródła te pieniądze pochodzą.

Gdy komornik otrzymuje od wierzyciela pismo dające mu możliwość zajęcia rachunku bankowego dłużnika, nie czeka, tylko wysyła informacje drogą elektroniczną na wszystkie posiadane przez dłużnika konta bankowe. Wystarczy więc kilka chwil i pieniądze są zablokowane. Aby uniknąć takiej nieprzyjemnej sytuacji, lepiej założyć oddzielny rachunek bankowy, na który będzie wpływało świadczenie 500 plus.

Jeśli tak się stało, to masz prawo zwrócić się do komornika w celu odzyskania błędnie pobranych świadczeń.

MIT 2: Otrzymanie świadczenia 500 plus jest zależne od dochodu

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Ponadto, dochody uzyskiwane przez rodzinę nie mają na nie wpływu.

MIT 3: Jeżeli rodzice sprawują pieczę nad dzieckiem w sposób naprzemienny, tylko jeden z nich otrzyma 500 plus

O opiece (pieczy) naprzemiennej możemy mówić, gdy dziecko – po rozwodzie lub podczas separacji rodziców – przebywa na zmianę u każdego z nich. Na przykład: tydzień u taty, a kolejny tydzień u mamy. I choć rozwiązanie to nie cieszy się zbyt dużą popularnością, powoli się to zmienia i część rodziców decyduje się na ten model podziału opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5 ust. 2a Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, każdy z rodziców otrzymuje wówczas połowę kwoty ze świadczenia 500 plus. Dzieje się tak pod warunkiem, że opieka jest sprawowana w powtarzających się okresach o podobnej długości.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że jeśli rodzice sprawujący opiekę naprzemienną korzystają ze świadczenia 500+, to każdy z nich otrzyma połowę tej kwoty (250 zł). Jednak należy pamiętać, że organy przyznające świadczenie 500 plus nie są uprawnione do badania, czy rodzice sprawują opiekę naprzemienną. Musi być ona wprost stwierdzona w orzeczeniu sądu (np. w wyroku rozwodowym, w wyroku separacyjnym, w orzeczeniu sądu opiekuńczego).

MIT 4: Świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu rodziny i podlega opodatkowaniu

Środki z programu „500 plus” nie podlegają opodatkowaniu. Nie trzeba ich zatem uwzględniać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ponadto, 500 plus nie liczy się  do obliczania dochodu w przypadku świadczeń rodzinnych – m.in. zasiłku rodzinnego czy becikowego.

Na marginesie wskażę, że są także inne dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, takie jak:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie (1000 zł miesięcznie wypłacane po urodzeniu dziecka przez okres 12 m-cy, jeśli matka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego) – tzw. „kosiniakowe”,
 • zasiłek macierzyński,
 • becikowe,
 • zasiłki rodzinne,
 • zapomogi,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenia o charakterze odszkodowawczym,
 • dochody uzyskane z posiadanych kapitałów oraz praw autorskich,
 • niektóre dochody związane z działalnością gospodarczą,
 • dochody z tytułu stypendiów i innych przychodów uczniów i studentów.

MIT 5: Świadczenie 500 plus przysługuje wyłącznie rodzinom wielodzietnym

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie z programu 500 Plus może otrzymać każde dziecko do 18. roku życia.

MIT 6: Świadczenie 500 plus wpływa na wysokość świadczenia alimentacyjnego

Fakt, że rodzic pobiera świadczenie z programu „500 +” na dziecko nie wpływa na fakt istnienia i zakres obowiązku alimentacyjnego drugiego rodzica względem dziecka. Podobnie jest z innymi, niżej wymienionymi świadczeniami.

Zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

 

MIT 7: Świadczenie 500 plus otrzymają tylko małżonkowie (7 mitów o świadczeniu 500 plus)

Świadczenie 500 plus otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

7 mitów o świadczeniu 500 plus – podsumowanie charakteru świadczenia

 • Rodzina 500 plus to program, który wprowadzono w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci,  inwestycja w rodzinę oraz zachęcenie rodziców do posiadania kolejnych dzieci.
 • Od 1 lipca 2019 roku, 500+ przysługuje na każde dziecko. Wcześniej świadczenie to można było otrzymać na drugiego i każdego kolejnego potomka.
 • Dochody rodziców lub opiekunów nie grają roli. Dla porównania – wcześniej obowiązywało kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko.
 • Świadczenie to zalicza się do świadczeń o charakterze rodzinnym. W związku z tym nie liczy się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie trzeba go więc uwzględniać w zeznaniu podatkowym.
 • Ponadto, 500+ nie jest wliczane do dochodu przy np. obliczaniu kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego.

Przeczytaj także: Rodzinny kapitał opiekuńczy – kiedy i komu przysługuje? 

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!