Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (od A do Z)

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jak już pewnie wiecie (chociażby z mojego bloga :)), w polskim prawie podstawowym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest ustrój wspólności ustawowej. Jeśli małżonkowie chcą inaczej uregulować swoje stosunki majątkowe (np. ustanawiając pomiędzy sobą tytułową rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków), muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską – zwaną potocznie intercyzą. Małżonkowie poprzez tę umowę mogą: rozszerzyć wspólność ustawową (na pewne elementy majątku osobistego); ograniczyć […]