Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na czym polega?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków dotyczących relacji między rodzicami i dziećmi. Obejmują one obowiązki rodziców względem dzieci dotyczące ich wychowania, kształcenia czy zapewnienia odpowiednich warunków życia. To również  prawo dotyczące decydowania o życiu, zdrowiu i osobie dziecka. Co do zasady, władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice dziecka. Przepisy prawa przewidują jednak okoliczności, kiedy może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej, o czym w dzisiejszym wpisie. Dowiesz […]