Opinia OZSS jako dowód w sprawie rodzinnej

Opinia OZSS

Opinia OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych) lub biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego ma często wpływ na ostateczną decyzję sądu w sprawach rodzinnych. Dlaczego? Jest ona bowiem kluczowym dowodem przeprowadzanym w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. Mam tutaj na myśli w szczególności sprawy o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi.

 

W poniższym artykule odpowiem na następujące pytania:

 • czym jest OZSS i jakie są jego zadania?
 • czym jest opinia OZSS?
 • w jakim celu dopuszcza się dowód z opinii OZSS?
 • co zrobić w przypadku, gdy nie zgadzasz się z opinią OZSS?

 

Przeczytaj także: Ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

Czym jest OZSS?

 

OZSS to skrót od Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, w którego w skład wchodzą wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy i lekarze psychiatrzy.

Głównym zadaniem zespołu OZSS jest sporządzenie – na zlecenie sądu – opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz dotyczących nieletnich.

 

Czym jest opinia OZSS?

 

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że opinia OZSS, jest niczym innym jak jednym z kluczowych dowodów w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich dzieci, bowiem opiera się ona na wiedzy specjalistycznej. Jak pokazuje praktyka, w wielu sprawach wnioski z opinii OZSS znajdują swoje pełne odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach sądowych.

 

Jak jest cel przeprowadzania przez sąd dowodu z opinii OZSS?

 

Dowód z opinii OZSS przeprowadzany jest głównie w sprawach rodzinnych, w których strony postępowania nie są w stanie dojść do porozumienia, a dotyczą one losów małoletnich dzieci. Z doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że głównym celem przeprowadzania dowodu z opinii OZSS jest ochrona dobra dziecka.

 

Opinia OZSS czy opinia biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego pozwala m.in. ustalić:

 • Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców dziecka/dzieci;
 • Więź emocjonalną łączącą każdego z rodziców z dzieckiem/dziećmi i na odwrót;
 • Odpowiedni sposób i częstotliwość kontaktów rodzica z dzieckiem – mając na względzie, przede wszystkim, jego dobro.

 

Co ważne, sąd w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii OZSS lub opinii biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego, każdorazowo zakreśla zakres przedmiotowy opinii, mając na uwadze okoliczności konkretnej sprawy.

 

Przeczytaj także: Władza rodzicielska a kontakty

 

Jak przeprowadza się opinię OZSS ?

 

OZSS wydając opinię, dokonuje następujących czynności:

 • analizuje akta sprawy;
 • przeprowadza rozmowy z rodzicami/opiekunami i dziećmi;
 • obserwuje zachowania i relacje osób badanych;
 • dokonuje charakterystyki psychologicznej osób badanych;
 • opracowuje wnioski oraz udziela odpowiedzi na tezę dowodową sądu.

 

Czas badania przez OZSS to 3-4 godziny. Zdarzają się jednak takie sprawy, w których badanie może trwać nawet 8 godzin.

Podczas badania należy zachować spokój i opanowanie. Pod żadnym pozorem nie należy kwestionować kompetencji biegłego, a wręcz przeciwnie – postarać się zdobyć jego sympatię.

Po dokonaniu wszystkich czynności strony zostają poinformowane o zakończeniu badania. Sporządzona opinia zostaje niezwłocznie przesłana do Sądu.

 

Jak długo czeka się na badanie OZSS?

 

Niestety tutaj mam złą wiadomość – długo. Obecnie na badanie w OZSS czeka się od 6 miesięcy do roku, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

 

Czy mogę coś zrobić, gdy nie zgadzam się z treścią opinii OZSS lub opinii biegłych sądowych?

 

Bardzo często zdarza się, że któraś ze stron postępowania nie zgadza się z treścią opinii lub jej wnioskami końcowymi, uważając ją za krzywdzącą. Wówczas strona ma dwie opcje. Może złożyć do opinii zarzuty w określonym przez sąd terminie. Może także złożyć wniosek o wydanie opinii uzupełniającej w formie ustnej (na rozprawie) lub pisemnej.

 

Musicie jednak wiedzieć, że zakwestionowanie opinii OZSS jest bardzo trudne.

 

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!