Alimenty od dziadków – kiedy są możliwe?

alimenty od dziadków

Powszechnie wiadomo, że z wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego bywa różnie. Oczywiście, są rodzice regularnie płacący zasądzone kwoty. Są również tacy, którzy z własnej woli uczestniczą w kosztach wychowania dziecka, przeznaczając na ten cel znacznie wyższe kwoty niż te określone przez sąd. Z drugiej strony, są też tacy, którzy uporczywie i celowo uchylają się od płacenia alimentów na dziecko i nie zamierzają zmieniać tego stanu. Jeśli rodzic bądź rodzice nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, może […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na czym polega?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków dotyczących relacji między rodzicami i dziećmi. Obejmują one obowiązki rodziców względem dzieci dotyczące ich wychowania, kształcenia czy zapewnienia odpowiednich warunków życia. To również  prawo dotyczące decydowania o życiu, zdrowiu i osobie dziecka. Co do zasady, władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice dziecka. Przepisy prawa przewidują jednak okoliczności, kiedy może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej, o czym w dzisiejszym wpisie. Dowiesz […]