Alimenty od dziadków – kiedy są możliwe?

alimenty od dziadków

Powszechnie wiadomo, że z wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego bywa różnie. Oczywiście, są rodzice regularnie płacący zasądzone kwoty. Są również tacy, którzy z własnej woli uczestniczą w kosztach wychowania dziecka, przeznaczając na ten cel znacznie wyższe kwoty niż te określone przez sąd. Z drugiej strony, są też tacy, którzy uporczywie i celowo uchylają się od płacenia alimentów na dziecko i nie zamierzają zmieniać tego stanu. Jeśli rodzic bądź rodzice nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, może […]

Przestępstwo niealimentacji – kilka faktów

przestępstwo niealimentacji

Coraz więcej osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od jego spełniania. Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie alimentów może stanowić czyn zabroniony. Przestępstwo niealimentacji jest bowiem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. W niniejszym artykule zajmę się omówieniem tego przestępstwa, wraz ze wskazaniem najistotniejszych faktów go dotyczących. Zapraszam do lektury. Zacznijmy od podstawy prawnej  Zgodnie z treścią art. 209 […]

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Kwota zasądzonych sprzed laty alimentów z biegiem czasu może okazać się nieadekwatna do sytuacji, w której uprawniony do tego świadczenia znajduje się w danej chwili. Z pewnością są tego świadomi rodzice dzieci, które są na etapie dorastania. Potrzeby zwiększają się wraz ze wzrostem dziecka i dziwnym trafem nie chcą się zatrzymać. Wówczas wielu z nich może zadawać sobie pytanie: czy można zmienić wysokość alimentów? Owszem, można. Dlatego w dzisiejszym artykule zajmę […]

Alimenty u notariusza

alimenty u notariusza

Obowiązujący na terenie Polski system prawny nie nakazuje, aby zakres obowiązku alimentacyjnego był uregulowany wyłącznie przez rozstrzygnięcie sądu. Mimo tego, że wielu osobom przyznanie alimentów kojarzy się jedynie z tą formą, w praktyce istnieje o wiele więcej możliwości. Kwestie alimentów na rzecz dziecka mogą być przedmiotem umowy pomiędzy stronami zarówno ustnej, jak i pisemnej. Jedną z nich jest zawarcie umowy o alimenty u notariusza, o czym w dzisiejszym wpisie. Z tego […]

Mity na temat alimentów

Mity na temat alimentów

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Istotą takiego obowiązku jest to, że jedna strona ma prawo żądać dostarczenia tak wskazanych środków. Druga osoba ma natomiast obowiązek je dostarczyć. W swojej pracy często spotykam się z różnymi teoriami na temat alimentów i ich wysokości. W związku z tym, poniżej zdecydowałam się obalić najczęstsze mity na temat alimentów […]