Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (od A do Z)

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jak już pewnie wiecie (chociażby z mojego bloga :)), w polskim prawie podstawowym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest ustrój wspólności ustawowej. Jeśli małżonkowie chcą inaczej uregulować swoje stosunki majątkowe (np. ustanawiając pomiędzy sobą tytułową rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków), muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską – zwaną potocznie intercyzą. Małżonkowie poprzez tę umowę mogą: rozszerzyć wspólność ustawową (na pewne elementy majątku osobistego); ograniczyć […]

Ubezwłasnowolnienie krok po kroku – podstawowe informacje

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to temat, którym postanowiłam się zająć w dzisiejszym artykule. W mojej ocenie jest to jedna z najbardziej czasochłonnych i skomplikowanych spraw z zakresu prawa cywilnego.  Z roku na rok rośnie liczba osób ubezwłasnowolnionych w Polsce. Przykładowo, w 1985 roku liczba osób ubezwłasnowolnionych wynosiła około 24.000. Natomiast w 2008 r. liczba ta wynosiła ponad 60.000, a w 2019 było to prawie 100.000 osób.  W poniższym artykule odpowiem na następujące pytania: Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym różni się […]

Rozdzielność majątkowa przed sądem?

Rozdzielność majątkowa przed sądem

Zgodnie z treścią art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO), z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby rozdzielność majątkowa została ustanowiona przed sądem. Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia „ważnych powodów” w treści ustawy KRO, ani w żadnym innym akcie prawnym.    W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że są to okoliczności natury ekonomicznej, które – w ramach utrzymywania wspólnoty majątkowej – skutkują pokrzywdzeniem rodziny lub jednego z małżonków. Sąd, […]

Fakty na temat przestępstwa znęcania się – stop przemocy w rodzinie!

Fakty na temat przestępstwa znęcania się

W dzisiejszym artykule postanowiłam zająć się prawem karnym i przedstawić najważniejsze fakty na temat przestępstwa znęcania się. Zostało ono skodyfikowane w art. 207 Kodeksu Karnego (dalej: KK) i pewnie zastanawiasz się, co mnie do tego zmotywowało… Powodem jest fakt, że – niestety – przemoc jest zjawiskiem powszechnym i trzeba o niej mówić. Świadczy o tym nie tylko liczba spraw, które w tym zakresie prowadzę, ale także statystyki policyjne – w nich każdego […]

Opinia OZSS jako dowód w sprawie rodzinnej

Opinia OZSS

Opinia OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych) lub biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego ma często wpływ na ostateczną decyzję sądu w sprawach rodzinnych. Dlaczego? Jest ona bowiem kluczowym dowodem przeprowadzanym w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. Mam tutaj na myśli w szczególności sprawy o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi.   W poniższym artykule odpowiem na następujące pytania: czym jest OZSS i jakie są jego […]

Czy można być w związku nieformalnym podczas rozwodu?

Na wstępie warto przypomnieć, że rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że między małżonkami wygasła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. A dodatkowo – nie widzą oni szans na uratowanie małżeństwa. I to właśnie ten moment jest kluczowy przy ocenie, czy nowa relacja może wpłynąć na rozstrzygnięcie w przedmiocie winy. Niektórzy małżonkowie nie chcą czekać na prawomocne […]

7 mitów o świadczeniu 500 plus

Program pomocy Rodzina 500+, od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Ponadto zauważyłam, że – w wyniku niedawno przeprowadzonych zmian w zakresie ich przyznawania – pojawia się wiele wątpliwości. Czy jest ono zależne od dochodu, czy podlega ono opodatkowaniu? Czy wpływa na wysokość alimentów? Dlatego też w poniższym wpisie zdecydowałam się przedstawić 7 mitów o świadczeniu 500 plus i rozprawić się z nimi raz na dobre! MIT 1: Komornik może […]

Rodzinny kapitał opiekuńczy – kiedy i komu przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Na wstępie wyjaśnię, czym tak naprawdę jest rodzinny kapitał opiekuńczy, który w skrócie określa się także jako RKO.   Jest to]świadczenie, które uregulowano w ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym.  Zgodnie z art. 4 ust. 2 tejże ustawy celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.   W jakiej wysokości przysługuje […]

Rozprawa rozwodowa – czy można się do niej przygotować?

Rozprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa rozwodowa to niezwykle stresujące wydarzenie. To właśnie podczas niej okazuje się, jakie intencje ma druga strona. Wychodzi na jaw, czy sprawa będzie toczyła się o wykazanie winy małżonka, alimenty, czy ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. W mojej ocenie do pierwszej rozprawy rozwodowej można się przygotować.    W tym wpisie postaram się wyjaśnić Ci wszystkie kruczki z nią związane.   Jak wygląda pierwsza rozprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować? […]

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem?

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem

W dzisiejszym artykule wyjaśnię Ci, co możesz zrobić, jeżeli jeden z rodziców nie wykonuje kontaktów z dzieckiem. Pierwsza część artykułu będzie mocno prawnicza, ale mam nadzieję, że to Cię nie odstraszy. Musisz jednak wiedzieć, że solidna podstawa prawna jest fundamentem mojej pracy, a żeby artykuł ten był kompletny, nie da się tego obejść. Jestem jednak pewna, że druga część wpisu wzbudzi Twoje większe zainteresowanie, ponieważ postawiłam w niej na mocno praktyczne informacje. Odpowiem […]