Fakty na temat przestępstwa znęcania się – stop przemocy w rodzinie!

Fakty na temat przestępstwa znęcania się

W dzisiejszym artykule postanowiłam zająć się prawem karnym i przedstawić najważniejsze fakty na temat przestępstwa znęcania się. Zostało ono skodyfikowane w art. 207 Kodeksu Karnego (dalej: KK) i pewnie zastanawiasz się, co mnie do tego zmotywowało… Powodem jest fakt, że – niestety – przemoc jest zjawiskiem powszechnym i trzeba o niej mówić. Świadczy o tym nie tylko liczba spraw, które w tym zakresie prowadzę, ale także statystyki policyjne – w nich każdego […]