Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega rozdzielność majątkowa, jak można ją ustanowić oraz jakie wywołuje ona skutki. Czym jest wspólność majątkowa? Wspólność majątkowa oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe […]