Alimenty u notariusza

alimenty u notariusza

Obowiązujący na terenie Polski system prawny nie nakazuje, aby zakres obowiązku alimentacyjnego był uregulowany wyłącznie przez rozstrzygnięcie sądu. Mimo tego, że wielu osobom przyznanie alimentów kojarzy się jedynie z tą formą, w praktyce istnieje o wiele więcej możliwości. Kwestie alimentów na rzecz dziecka mogą być przedmiotem umowy pomiędzy stronami zarówno ustnej, jak i pisemnej. Jedną z nich jest zawarcie umowy o alimenty u notariusza, o czym w dzisiejszym wpisie. Z tego […]